Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Vi har en engageret skolebestyrelse, og ved de sidste to valg har der været kamp om pladserne.

 • Læs op

Indhold

  Forældrene i skolebestyrelsen repræsenterer både vores distrikt og vores Nest- og specialklasser.

  Bestyrelsen mødes cirka otte gange årligt, og der er valg til skolebestyrelsen hos os hvert fjerde år. Vi følger kommunalbestyrelsesvalget - forstået på den måde, at der er valg i april måned året efter kommunalbestyrelsesvalget med tiltrædelse pr. 1. august. 

  Forældre er valgt til bestyrelsen for en fireårig periode.

  Du finder mere information om skolebestyrelser på Aarhus Kommunens hjemmeside

  Kompetencer, referater og principper

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  Skolebestyrelsens beslutningsreferat kan læses her. Skolebestyrelsen mødes cirka 6-8 gange årligt.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer

  Formand

  Gry Bruun Mathiesen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Næstforperson

  Cecilie Birkegaard Harrits

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Jens Gylling Jørgensen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Lasse Nørgaard Ljungholm

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Maria Rask Hedegaard Hummelmose

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Peter Homilius Hansen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant

  Zara Ann Stokholm

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant - suppleant

  Diana Hansen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant - suppleant

  Frantz Ertmann

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Forældrerepræsentant - suppleant

  Roar Hestbek Nicolaisen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Charlotte Larsen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Medarbejderrepræsentant

  Helle Torst Iversen

  Skolebestyrelsen på Katrinebjergskolen

  Sekretærer for skolebestyrelsen

  Skoleleder

  Christian Hyltoft Hellum

  Katrinebjergskolen

  Pædagogisk leder (Nest klasser)

  Sannie Ilona Leth

  Katrinebjergskolen

  Sidst opdateret: 31. januar 2024