Vi oplever os som en tilvalgsskole, hvor vi med det samme antal skolesøgende elever i distriktet er gået fra at starte to børnehaveklasser til, at vi de sidste år har startet fire klasser op, hvilket også fortsætter i det kommende skoleår. 

Her kan du se mere om, hvordan Katrinebjergskolen klarer sig i forældretilfredshedsundersøgelser og elevtrivselsmålinger. Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).

Vores udviklingspunkter

  • Nest inspiration – Vi vil se på tilgangen til børn, klasserummets indretning og måden hvorpå de voksne samarbejder.
  • Overgange og helhed – Vi vil sikre en tryg og god overgang fra dagtilbud til skole og ligeledes samarbejder vi om overgangen til ungdomsuddannelserne.
  • Det professionelle samarbejde – vi arbejder målrettet med at udvikle vores teamsamarbejde.
  • Skoletræning - Vores intention er, at skoletræning skal være et tilbud til elever, der er udfordret ved at være i det store klassefællesskab