Vi oplever os som en tilvalgsskole, hvor vi med det samme antal skolesøgende elever i distriktet er gået fra at starte to børnehaveklasser til, at vi de sidste år har startet fire klasser op, hvilket også fortsætter i det kommende skoleår. 

Her kan du se mere om, hvordan Katrinebjergskolen klarer sig i forældretilfredshedsundersøgelser og elevtrivselsmålinger. Du kan også se den seneste kvalitetsrapport, og du kan læse om de indsatsområder, vi arbejder med i vores lokale udviklingsplan (LUP).

Vores udviklingspunkter

  • Nest inspiration – Vi vil se på tilgangen til børn, klasserummets indretning og måden hvorpå de voksne samarbejder.
  • Overgange og helhed – Vi vil sikre en tryg og god overgang fra dagtilbud til skole og ligeledes samarbejder vi om overgangen til ungdomsuddannelserne.
  • Det professionelle samarbejde – vi arbejder målrettet med at udvikle vores teamsamarbejde.
  • Skoletræning - Vores intention er, at skoletræning skal være et tilbud til elever, der er udfordret ved at være i det store klassefællesskab