Gå til hovedindhold

Om skolen

På Katrinebjergskolen er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt. Vi har fokus på motivation, vedholdenhed, talent og omsorg samt et tæt samarbejde med forældrene.

  • Læs op

Indhold

    Fakta om vores skole

    • Katrinebjergskolen blev etableret i 1953. Der er dog sket en del siden, og den nuværende skolebygning er løbende blevet tilbygget og moderniseret. Vi forventer, at skolen opstarter en om- og tilbygning i 2024. 

    • Katrinebjergskolen er placeret i et område med et differentieret elevgrundlag, der socioøkonomisk svarer til normalfordelingen i Danmark. Det giver os rigtigt gode muligheder for at danne og ruste eleverne til det liv, som venter efter folkeskolen. 

    • Skolen har cirka 700 elever fordelt på 39 klasser.

    • Skolen har cirka 120 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

    Se hvilke veje, som hører til Katrinebjergskolens distrikt

    Vores pædagogiske grundlag 

    På Katrinebjergskolen er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan skabe demokratisk dannede børn og unge, som møder hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed, og som har mod på og lyst til at lære. 

    For at alle vores elever oplever sig som en del af et fællesskab, er det fundamentalt, at vi påtager os den professionelle, faglige og forpligtende handleret og skaber rammer for fællesskaber i alle sammenhænge. Derfor forsøger vi altid være stærke rollemodeller, der er både vedholdende og fleksible. 

    Så kort fortalt: Børn gør hvad de kan, hvis der er behov for forandringer, er det de voksne der er ansvarlige. 

    Vores undervisning er opdelt i to afdelinger: 

    • Fase 1 for 0.- 4. årgang – distrikts-, Nest- og specialklasser 

    • Fase 2 for 5.- 9. årgang – distrikts-, Nest- og specialklasser 

    Inden for de to afdelinger er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til dit barns potentiale og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling. 

    I august 2016 startede vi på Katrinebjergskolen Nest-klasser i samarbejde med Aarhus Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), som et helt nyt tiltag i forhold til undervisning. Vores Nest-klasser er sidenhen blevet en fast del af skolen, og vi starter hvert år to af disse op. 

    Læs mere om Nest

    Vores fysiske rammer

    Katrinebjergskolen er omkranset af grønne arealer. Udearealerne er et stort aktiv for vores arbejde med leg og bevægelse. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi som en del af Aarhus kommunes 1:1 IT-strategi Chromebooks til brug i undervisningen for eleverne fra 2.–9. klasse. Derudover har vi internt Chromebooks til brug i undervisningen for 0.-1. klasse.

    Sidst opdateret: 13. juni 2024