Gå til hovedindhold

Nest

I august 2016 oprettede vi de to første Nest klasser på Katrinebjergskolen i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Det var et helt nyt tiltag i forhold til undervisning i Danmark.

 • Læs op

Indhold

  Nest, der på engelsk betyder rede, er startet på Manhattan i New York i 2003. Herfra har Nest bredt sig til hele staten New York, og nu, som det første sted udenfor USA, på Katrinebjergskolen i Aarhus. 

  Vi arbejder ud fra tanken om, at børn er mere ens end forskellige. Som vi siger på Katrinebjergskolen: ”Børn gør hvad de kan, og det er de professionelle, der kan gøre noget andet”. I en Nest-klasse indskrives 4 elever, som er visiteret af PPR med en autismediagnose, sammen med 12 elever fra skolens distrikt. I alle lektioner er der to lærere på, der ligeværdigt forestår undervisningen. Der er fokus på en anerkendende tilgang til alle elever. 

  Strukturerne i klassen understøtter elevernes faglige og sociale relationer. Her udvikles elevernes kompetencer først i små overskuelige grupper i klassen, senere på tværs af klasser og ind imellem i det store fællesskab med hele skolen. 

  Særligt for Nest-klasser 

  • Klasserummet: I klasserummet er der fokus på indretning, visuel støtte, og samarbejdet mellem de voksne. Der er fokus på klasserumsstrategier, der understøtter alt det, der foregår i klassen både i forhold til det faglige, det sociale, elevernes adfærd og deres oplevelse sensoriske oplevelse af at være i rummet.  

  • Samarbejdsstrukturer: Der er fokus på teamsamarbejdet omkring de to Nest klasser på en årgang, men også på samarbejdet på tværs af alle årgange. Her er fokus på elevkonferencer, så alle i elever løbende bliver set. Teamene har løbende kompetenceudvikling ud fra de behov, der er i klassen. Der er afsat tid på skolen til fælles forberedelse og planlægning af undervisningen. Der arbejdes tæt sammen med PPR omkring generel support. PPR psykologerne deltager løbende på teammøder.  

  • Social Læring: Alle elever, der er visiteret fra PPR, deltager tre lektioner om ugen i en særlig tilrettelagt undervisning i social læring (SL), hvor man træner strategier på de områder, man ved, er udfordrende for børn med en autismediagnose.

   

  Læs mere om Nest
  Sidst opdateret: 31. januar 2024