Gå til hovedindhold

Ny på Katrinebjergskolen

Når dit barn starter på Katrinebjergskolen, vil I opleve, at de voksne omkring barnet vil tage godt imod jer.

 • Læs op

Indhold

  Den første dag mødes I efter aftale på skolen og følges ned til klassen, hvor de kommende klassekammerater venter spændt. Det betyder meget for os, at I føler jer velkomne og godt tilpas på skolen, og derfor gør vi vores bedste for, at alt det praktiske hurtigt kommer på plads. 

  For at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt samarbejde om jeres barns skolegang, kan I herunder se hvilke forventninger vi har til jer som forældre og hvilke I kan have til som skole. (Se ligeledes skolens princip for fællesskaber) 


  Hvilke forventninger har vi til jer? 

  • At I bakker jeres barn op – klar til læring (udhvilet, morgenmad, madpakke, penalhus, snakker positivt og interesseret om skolen m.v.) 
  • At I deltager aktivt i skole-hjem samarbejde 
  • At I støtter op om jeres barns læring (læs, tal, regn) 
  • At I respekterer skolens arbejde 
  • At I medinddrager nye forældre i klassens fællesskab 
  • At I en vis udstrækning interesserer jer for de andre børn i klassen 
  • At I fortæller, hvis der indtræffer begivenheder af vital betydning for jeres barn (evt. familie)

  Hvilke forventninger kan I have til os?

  • At vi ved, at børn er forskellige og har behov for noget forskelligt 
  • At vi ser jeres barn som en del af en gruppe/et fællesskab 
  • At vi stiller rimelige og nødvendige faglige og sociale krav til jeres barn 
  • At vi er bevidste om vores rolle og ansvar som professionelle voksne 
  • At I får konkrete tilbagemeldinger på, hvordan jeres barn klarer sig i skolens fag og i samspil med sine omgivelser 
  • At vi kigger efter barnets ressourcer og bygger videre på barnets stærke sider
  • At vi sørger for, at jeres barn bliver udfordret på ting, de ikke vælger af sig selv
  • At vi er katalysatorer for et positivt samarbejde med jer
  • At vi tør lytte til jeres spørgsmål og være åbne over for, at vi også kan tage fejl 
  Sidst opdateret: 31. januar 2024