Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Vi arbejder tæt sammen med dig om dit barns sociale udvikling og trivsel.

 • Læs op

Indhold

  I hverdagen arbejder alle klasser med den sociale læring. Her samarbejder lærere og pædagoger om at udvikle gode og trygge læringsfællesskaber. I det tætte samarbejde, vi har på tværs af årgange, er dit barns sociale udvikling og trivsel højt på dagsordenen. Som en særlig ting på Katrinebjergskolen holder vi månedlige skole-hjem-samtaler, hvor det er muligt at drøfte dit barns udvikling.

  Vores indsatser for fællesskab og trivsel

  • Fællesmøder for hele skolen: Hele skolen mødes i aulaen, hvor elever viser for elever, hvad der sker i skoledagen.
  • Elevmæglerne: 5.-6. klasseselever uddannes hvert år til at være mæglere, som hjælper de små elever med at få gode pauser gennem lege og vejledning.
  • Venskabsklasser: Når dit barn og resten af klassen starter i skole, får de en venskabsklasse fra 5.årgang, som hjælper dem godt i gang på skolen. Klasserne forbliver venskabsklasser gennem hele skoletiden.
  • Årlig trivselsdag for hele skolen: En dag hvor skolen på kryds og tværs af årgangene sætter trivsel på skemaet.
  • Den gode pause - Vi har fokus på den gode pause som en fælles opmærksomhed i hele personalegruppen
   • Hvad er målet med den gode pause:
    • Alle elever skal opleve at have gode pauser
    • Gode pauser er pauser der lader "batteriet" op
    • Konflikter løses i pauserne, så de ikke tages med ind i undervisningen - flere elever skal have voksenhjælp til at løse konflikter

  Vores indsats mod mobning

  På Katrinebjergskolen tager vi afstand fra mobning, og vi arbejder i samarbejde med skolens forældre for at komme mobning til livs. For at undgå mobning arbejder vi altid på at opbygge trygge og tolerante fællesskaber. 

  Vi opfatter mobning som et resultat af uhensigtsmæssige gruppedynamikker. Årsagerne til mobning kan være mange, men det er ikke altid, at mobningen afspejler en bevidst handling. Vores arbejde mod mobning har derfor et særligt fokus mod den kultur, som de mobbende og mobbede elever befinder sig i. 

  Vi inddrager og samarbejder med forældrene, når der opstår uhensigtsmæssig adfærd og mistrivsel. 

  Du kan læse mere om skolens holdning til mobning i vores antimobbestrategi (PDF)

  Sidst opdateret: 13. juni 2024