Gå til hovedindhold

SFO

På Katrinebjergskolen arbejder vi med store og små fællesskaber, for at skabe en god SFO for alle børnene. Vi arbejder med aktiviteter der udvikler børnene, deres trivsel, læring og sociale kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Ud over at tilbyde plads til leg og læring om eftermiddagen, når skoledagen er slut, hjælper vi også til, at dit barn får det bedste ud af undervisningen.

  I SFO-tiden: Vi tager udgangspunkt i dit barns behov, ressourcer, kompetencer og sociale relationer. Det er sådan, vi mener, dit barn lærer og udvikler sig bedst muligt.

  I vores SFO er der plads til at lege - både lege, børnene selv finder på og aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Vi stræber efter at skabe en struktureret og forudselig eftermiddag for dit barn - så trives det bedst – og vi inkluderer alle børn og støtter dem i at udvikle sig sammen.

  Du og dit barn skal opleve, at vi kan noget særligt. Vi arbejder specifikt og konkret med forskellige emner, som forpligter. I vil også opleve, at vi griber nuet og børnenes interesser og skaber muligheder for, at de kan lege og udvikle sig frit.

  I skoletiden: Vi deltager aktivt i dit barns skoletid. Vores pædagoger står blandt andet for den understøttende undervisning hver dag. Vores erfaring er nemlig, at det giver børnene en oplevelse af variation i undervisningen, så de kan holde motivation og energiniveau til ud på eftermiddagen.

  I skolernes ferie: SFO'en har åbent på undervisningsfrie dage og ferier. Her er børnene selv med til at bestemme, hvad der skal foregå af aktiviteter, ture ud af huset og oplevelser. Det giver plads til nye venskaber og relationer på tværs af årgange.

  Hvad kan vi?

  • Vi bidrager til, at dit barn og alle børn bliver så dygtige, som de kan. Derfor giver vi børnene udfordringer i trygge rammer og hjælper dem med at skabe gode relationer til andre børn og voksne.
  • Vi inddrager børnene og giver dem medbestemmelse. Vi tilbyder et positivt og anerkendende miljø, hvor børnene får lyst til at udfordre sige selv mere, end de ellers ville gøre.
  • Vi tilbyder nye aktiviteter, som børnene kan opleve, de er gode til og kan lære at mestre og udvikle. Vi understøtter børnene generelt med at blive ’talentfuld i livet’ – altså dannede og livsduelige både fagligt og socialt.
  • Vi styrker børnenes trivsel og lærer dem at skabe trivsel selv. Vi ser det enkelte barn og yder omsorg ved at vurdere, hvornår det er tid til at trøste og til at sige "op igen". Vi er rollemodeller, så børnene kan spejle den måde, vi yder omsorg for hinanden – både børn og voksne.

  SFO - Mål og indhold

  Sådan får du plads i SFO

  Alle børn fra 0. til og med 3. klasse er garanteret en plads i SFO. Du skal bruge Digital Pladsanvisning til at få en plads.

  Skriv dit barn op her eller læs mere på aarhus.dk

  Sidst opdateret: 6. maj 2024