Gå til hovedindhold

Specialklasserne

Katrinebjergskolen har en lang tradition for specialklasser. Vi har et mål om, at elever i specialklasser bliver så dygtige som de kan, hvilket understøttes af en kompetent personalegruppe, som har blik for den enkeltes behov for faglig og social udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Grundlæggende arbejder vi ud fra den pædagogiske tanke, at "børn gør, hvad de kan, og hvis der er behov for, at der skal gøres noget andet, så er det de voksne omkring dem.” Det betyder, at det er de voksne, der har hovedansvaret for forandringer. Vi tænker, at hvis børnene ikke lærer på den måde, som vi underviser på, må vi ændre i undervisningen, så de lærer. Målet er, at hvert enkelt barn bliver så dygtig, som han eller hun kan.

  Vores specialklasser er altid bemandet med en lærer og en specialklassepædagog. Vi tilstræber, at undervisningen varetages af færrest mulige lærere. I de ældste klasser bliver undervisningen dog varetaget af flere lærere, da også specialklasseeleverne skal undervises af lærere med de rette linjefag.

  I specialklasserne er man en del af et fællesskab, men tilgangen til den enkelte elev er samtidig meget individuel, så de rette hensyn kan tages, og den enkelte elev kan udfordres og udvikle sig i sit tempo og med individuelle mål.

  Følgende gør sig gældende for alle vores specialklasser:

  • Høj grad af forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte
  • Deltagelses- og mestringsmuligheder for den enkelte
  • Vi arbejder med en struktureret hverdag med udgangspunkt i Nest-elementer som visuel støtte, faste rutiner, klare aftaler og tydelige voksne.
  • I de ældste klasser prioriterer vi samarbejde på tværs af klasserne, fx i idræt og valgfag
  • Vi arbejder målrettet mod, at eleverne får taget deres afgangsprøve.

  Eleverne til specialklasserne er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der således sammensætter klasserne og vurderer det enkelte barns kørselsbehov til og fra skole. Specialklasseplaceringen vurderes hvert år i samarbejde med PPR ifm. de årlige statusbeskrivelser. Hvis eleven udvikler sig, så han/hun kan deltage i enkeltfag i en almenklasse, vil det være noget vi vil have mulighed for at tilbyde eleven som en praktik. Dermed er der også elever, der udsluses fra specialklasse til almenklasse i løbet af elevens skoleforløb.

  Læs mere om specialklasser i Aarhus Kommune

  Sidst opdateret: 7. februar 2024