Grundlæggende arbejder vi ud fra den pædagogiske tanke, at "børn gør, hvad de kan, og hvis der er behov for, at der skal gøres noget andet, så er det de voksne omkring dem.” Det betyder, at det er de voksne, der har hovedansvar for forandringer. Vi tænker, at hvis børnene ikke lærer på den måde, vi underviser på, må vi ændre i undervisningen, så de lærer. Målet er, at hvert enkelt barn bliver så dygtig, som han eller hun kan. 

Vores specialklasser er altid bemandet med en lærer og en pædagog. Pædagogen har hovedansvaret for klassens sociale liv og pauseaktiviteter. Vi tilstræber, at undervisningen spredes ud på relativt få lærere. I de ældste klasser bliver undervisningen dog spredt ud på flere lærere, da også specialklasseeleverne skal undervises af lærere med de rette linjefag.

I specialklasserne er man en del af et fællesskab, men tilgangen til den enkelte elev er samtidig meget individuel, så de rette hensyn kan tages, og den enkelte kan udfordres og udvikle sig i sit tempo og med sine individuelle mål.

Følgende gør sig gældende for alle vores specialklasser:

  • Vi arbejder med en struktureret hverdag, visuel støtte, faste rutiner, klare aftaler og tydelige voksne.
  • I de ældste klasser prioriterer vi samarbejde på tværs af klasserne, fx i idræt og valgfag
  • Vi arbejder målrettet mod, at så mange elever som muligt tager afgangsprøve i så mange fag, som muligt.

Eleverne til specialklasserne er visiteret af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der således sammensætter klasserne. Vi har flest specialklasser på de ældste årgange. Specialklasseplaceringen revurderes hvert år i samarbejde med PPR. Udvikler eleven sig, så han/hun kan deltage i enkeltfag i almenklasse, gør vi det. Der er også elever, der udsluses fra specialklasse til distriktsklasse i løbet af skoleforløbet.

Du kan læse mere om specialklasser i Aarhus Kommune her