Nest, der på engelsk betyder rede, er startet på Manhattan i New York i 2003. Herfra har Nest bredt sig til hele staten New York, og nu, som det første sted udenfor USA, på Katrinebjergskolen i Aarhus.

Vi arbejder ud fra tanken om, at børn er mere ens end forskellige. Som vi siger på Katrinebjergskolen, gør børn hvad de kan, så de, der kan gøre noget andet, er de voksne omkring barnet. I en Nest-klasse går 4 elever, der er visiteret til specialklasse og diagnosticeret med autisme (ASF), sammen med 12 neurotypiske elever. I alle lektioner er der to lærere, der ligeværdigt forestår undervisningen.

Særligt for Nest-klasser

  • Klasserummet: Fokus på indretning, visuel støtte, og samarbejde de voksne imellem samt klasserumsstrategier, der understøtter alt det, der foregår både socialt og fagligt.
  • Samarbejdsstrukturer: Der samarbejdes tæt i teamet omkring de to klasser - blandt andet om planlægning af undervisningen. Der arbejdes ligeledes tæt sammen med PPR omkring generel support. To psykologer deltager på skift i de to klassers teammøder, hver uge i 0. kl. og derefter hver anden uge.
  • Social Læring: Alle elever med ASF deltager i tre lektioner om ugen i en særlig undervisning i social læring, hvor man træner strategier på de områder, man ved er udfordrende for børn med en autismediagnose.

Læs mere om Nest