Hos os har vi følgende indsatser, der er med til at understøtte dit barn:

  • Skoletræning: Her er særligt fokus på at træne, hvordan man går i skole både fagligt og socialt. Det fungerer både som en vejledning til barnet samt de voksne omkring, hvordan de bedst muligt støtter en god skolegang og god klassekultur.
  • Ressourcecentret: Vores uddannede læse- og matematikvejledere understøtter den faglige udvikling hos de elever, der har udfordringer i fagene dansk og matematik. Der vejledes fortrinsvis i grupper uden for klassen og inde i klassen, men også individuelt. Ordblinde og elever med ordblindelignende vanskeligheder har løbende tilbud om vejledning og undervisning i it-kvalificerende værktøjer.
  • Sprogundervisning: At kunne læse og skrive på dansk er et vigtigt redskab til at lære alle skolens fag. Derfor styrker vi vores tosprogede elever i deres viden om og forståelse for sprog. Elever, der har et sprogstøttebehov, får undervisning i dansk som andetsprog (DSA) af uddannede lærere. Forældre kan også få vejledning i, hvordan de bedst muligt støtter deres børn i processen. Undervisningen kan foregå både individuelt eller i en mindre gruppe - enten udenfor eller inde i klassen.

Indsatserne bliver besluttet og sat i gang efter indstilling fra klassens lærere og drøftelse på skolens specialcenterrådsmøde.

På hele skolen arbejder vi med inspiration fra vores Nest-klasser med Social Læring, hvor fokus er på at aflæse andre, være en del af et fællesskab og være en god kammerat.