Gå til hovedindhold

Særlige indsatser for elever

På Katrinebjergskolen prioriterer vi tidlig og rettidig indsats. Vi ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for hver elevs skolegang og mulighed for at opleve succeser.

 • Læs op

Indhold

  På skolen er der vejledere, som kan hjælpe eleverne, hvis der opstår særlige behov.  

  Der er:

  • Læsevejledere 
  • Matematikvejledere 
  • Sprogvejledere 
  • It-vejledere 
  • Skolebibliotekarer 
  • Ressourcepædagog 
  • Nest-vejledere 
  • Kulturvejleder 


  Læringskonferencer 

  Hvert år arrangeres der en læringskonference på alle årgange for at styrke alle elevers faglige udvikling. Klassens lærere gennemfører løbende test og evalueringer i klasserne, hvorefter der er efterfølgende vejledninger for lærerne med skolens vejledere. Løbende gives der vejledning og iværksættes tiltag i forhold til den almene undervisning og den enkelte elev/gruppe 


  Særlige indsatser
   

  Skoletræning, ressourcepædagog 

  Her er særligt fokus på at træne, hvordan man går i skole både fagligt og socialt. Det fungerer både som en vejledning til barnet samt de voksne omkring, hvordan de bedst muligt støtter en god skolegang og god klassekultur. Indsatsen kan foregå i og uden for klasserummet. 


  Ressourcecenteret 

  Vores uddannede læse- og matematikvejledere understøtter den faglige udvikling hos de elever, der har udfordringer i fagene dansk og matematik. Der vejledes fortrinsvis i grupper uden for klassen og inde i klassen, men også individuelt.  


  Ordblindhed 

  Hvis en elev testes ordblind, har skolen procedurer for, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt. Skolen stiller it-udstyr til rådighed for eleven. Hertil hører høretelefoner med mikrofon til indtaling. Udstyret er sat op til at hjælpe eleven bedst muligt i læse- og skriveudviklingen.  

  For at eleven og forældrene bliver kendt med at bruge det udstyret, tilbyder ressourceteamet gerne et kort kursus til eleven. Her vil eleven blive introduceret til de grundlæggende værktøjer og materialer. Derudover sørger vi for, at eleven og lærerne kommer på NOTA, som er en hjemmeside, hvor elever med ordblindhed har adgang til lydbøger etc. Læsevejlederen og teamet omkring eleven afholder et intromøde med elevens forældre og udarbejder hvert år en handleplan for eleven.   

  Derudover har skolens elever med ordblindhed løbende tilbud om vejledning og undervisning i it-kvalificerende værktøjer fra skolens pædagogiske it-vejleder eller læsevejleder. Der udarbejdes en plan over det fra år til år. Undervisningen i LST (læse- og skriveteknologi) foregår så vidt mulig i grupper, hvorved der kan dannes fællesskaber på tværs af årgange og klasser. Skolens personale er derudover uddannet i brugen af LST-værktøjer 


  Sprogundervisning 

  På Katrinebjergskolen byder vi alle sprog velkomne.  

  Vi mener, det er vigtigt for alle børn at have et godt stærkt modersmål. Jo stærkere et modersmål, jo bedre forudsætninger for at lære det danske tale- og skriftsprog. På Katrinebjergskolen bygger vi ovenpå modersmålet og har dermed ingen intentioner om at skifte det ud. 

  Vi har høje forventninger til vores elever, da vi ved, det giver de bedste resultater. Vi står altid klar til råd og vejledning til jer forældre ift. hvordan I kan støtte om jeres barns skolegang - og vi stiller gerne en tolk til rådighed. I, som forældre, har stor betydning for, hvordan jeres barn klarer sig i skolen. 

  På skolen følger vi løbende med i elevernes sproglige udvikling og vi ved, at jeres barn klarer sig bedre i skolen, når det kan mange ord. Jo mere man bruger et sprog, jo bedre bliver man til det. Der arbejdes sprogbaseret i alle fag, og vi har fokus på, at fagsprog bliver en del af elevens aktive ordforråd. 


  Nest- og specialpædagogisk vejledning
   

  På hele skolen arbejder vi med inspiration fra vores Nest-klasser og specialklasser med social læring, hvor fokus er på at aflæse andre, være en del af et fællesskab og være en god kammerat.

  Sidst opdateret: 7. februar 2024