Uanset om dit barn går i 0. eller 9. klasse, er det vores vision, at alle vores elever bliver dannede, livsduelige og så dygtige, de kan. Det er vores opgave at give alle børn og unge muligheden for at opleve sig selv som værende en del af forskellige fællesskaber.

 

Vi ruster eleverne til skoleliv og livet generelt

Vi møder eleverne i øjenhøjde og skærper deres fokus på den faglighed, de arbejdsvaner og den selvstændighed, det kræver at træffe valg som ungdomsuddannelse – men særligt gode valg i livet generelt. Derfor er det et fokusområde i Fase 2 at ruste eleverne til at blive klar såvel fagligt, socialt som personligt til at forlade Katrinebjergskolen efter 9. klasse.

Vi fokuserer på at skabe en sammenhængende og varieret skoledag, hvor følgende gør sig gældende:

 • Læring gennem it - alle elever i Fase 2 har mulighed for at låne en Chromebook af skolen. Vi tror på, at læring gennem it kan understøtte en anderledes og varieret undervisning, samtidig med at det giver rigtig gode betingelser for, at eleverne kan samarbejde og dele viden og arbejdsprocesser med hinanden og deres lærere.
 • Fokus på læringsrummet
  • at skabe overblik
  • at være forudsigelige
  • at de voksne supplerer hinanden bedst muligt i undervisningen
 • MOT – vi har som skole indgået et samarbejde med MOT Danmark. MOT hjælper eleverne med at sætte fokus på at kunne tage de rigtige valg i deres liv, så muligheden for at opnå deres drømme bliver endnu større.
 • Samarbejde med ungdomsuddannelser - vi samarbejder bl.a. med Risskov Gymnasium og HHX om Junior Talent, som giver vores fagligt stærke elever mulighed for at deltage i 5 hele temadage på en af ungdomsuddannelserne.
 • Lejrskoler både i 6. og 8. klasse – vi mener, at det er med til at styrke det sociale fællesskab, der dagligt er i fokus og at sikre et godt læringsmiljø

Din rolle som forælder til et barn i Fase 2

Fase 1 er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. I Fase 2 kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.