Uanset om dit barn går i 0. eller 9. klasse, er det vores vision, at alle vores elever bliver dannede, livsduelige og så dygtige, de kan. Det er vores opgave at give alle børn og unge muligheden for at opleve sig selv som værende en del af forskellige fællesskaber.

 

Vi ruster eleverne til skoleliv og livet generelt

Vi møder eleverne i øjenhøjde og skærper deres fokus på den faglighed, de arbejdsvaner og den selvstændighed, det kræver at træffe valg som ungdomsuddannelse – men særligt gode valg i livet generelt. Derfor er det et fokusområde i Fase 2 at ruste eleverne til at blive klar såvel fagligt, socialt som personligt til at forlade Katrinebjergskolen efter 9. klasse.

Vi fokuserer på at skabe en sammenhængende og varieret skoledag, hvor følgende gør sig gældende:

 • Læring gennem it - alle elever i Fase 2 har mulighed for at låne en Chromebook af skolen. Vi tror på, at læring gennem it kan understøtte en anderledes og varieret undervisning, samtidig med at det giver rigtig gode betingelser for, at eleverne kan samarbejde og dele viden og arbejdsprocesser med hinanden og deres lærere.
 • Fokus på læringsrummet
  • at skabe overblik
  • at være forudsigelige
  • at de voksne supplerer hinanden bedst muligt i undervisningen
 • MOT – vi har som skole indgået et samarbejde med MOT Danmark. MOT hjælper eleverne med at sætte fokus på at kunne tage de rigtige valg i deres liv, så muligheden for at opnå deres drømme bliver endnu større.
 • Samarbejde med ungdomsuddannelser - vi samarbejder bl.a. med Risskov Gymnasium og HHX om Junior Talent, som giver vores fagligt stærke elever mulighed for at deltage i 5 hele temadage på en af ungdomsuddannelserne.
 • Lejrskoler både i 6. og 8. klasse – vi mener, at det er med til at styrke det sociale fællesskab, der dagligt er i fokus og at sikre et godt læringsmiljø


8.-9. klasses projekt

I skoleåret 19/20 satte vi en indsats i gang i vores overbygning, da vi på Katrinebjergskolen har et stort ønske om, at vores elever har lyst til at blive på skolen, indtil de er færdige med 9.klasse. Det skal blive ved med at være varieret, spændende og udfordrende at gå i skole, derfor slutter eleverne deres folkeskoleliv af med at være en del af et samlet 8. og 9. klasses tilbud, hvor der arbejdes anderledes med undervisningen, og hvor både de sociale og faglige fællesskaber er i fokus. Det betyder blandt andet:

 • Et fast lærerteam i 8.-9. klasse, der bliver eksperter i aldersgruppen og afgangsprøver
 • Et fast lærerteam der har kendskab til samtlige elever på årgangene ift. det relationelle arbejde
 • Alle lektioner er parallellagte – muligheder for holddeling på tværs
 • Faglig ambitiøs og kreativ kultur, hvor det er naturligt at inddrage og tænke tværfagligt
 • Uddannelsesparate unge
 • Motiverede unge der inddrages og oplever medbestemmelse
 • Mindre tid foran tavlen - mere projektarbejde og vejledning
 • Tæt samarbejde med forældre og UU-vejleder
 • Fokus på elevernes personlige og sociale kompetencer
 • Skolens sædvanlige alternative dage bliver fagdage for 8. og 9. kl.
 • Viden om hvordan hjernen fungerer når vi lærer
 • Stærke faglige og sociale fællesskaber
 • Samarbejde med MOVE - Aarhus og ”En vej ind i fællesskabet”

Den understøttende undervisning (UUV-timer) vil blive brugt anderledes på begge årgange, så timerne i højere grad bliver målrettet til fagligt arbejde. Vi vil især bruge tiden på at sætte fokus på fordybelse, mestring af faglige kompetencer og træning af færdigheder.

Kort og godt vil vi arbejde for, at vi sender glade og livsduelige unge – der ved at de kan - ud i samfundet når de forlader Katrinebjergskolen.

Din rolle som forælder til et barn i Fase 2

Fase 1 er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. I Fase 2 kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.