Gå til hovedindhold

Fase 2: 5.-9. klasse

Der sker forandringer for eleverne, når de bevæger sig fra skolens Fase 1 (0.-4. klasse) til Fase 2 (5.-9. klasse). Forandringer som både har med nye fag og nye fokusområder at gøre.

 • Læs op

Indhold

  Uanset om dit barn går i 0. eller 9. klasse, er det vores vision, at alle vores elever bliver dannede, livsduelige og så dygtige, som de kan. Det er vores opgave at give alle børn og unge muligheden for at opleve sig selv som værende en del af forskellige fællesskaber.

  Vi ruster eleverne til skoleliv og livet generelt

  Vi møder eleverne i øjenhøjde og skærper deres fokus på den faglighed, de arbejdsvaner og den selvstændighed det kræver at træffe valg ungdomsuddannelse – men særligt gode valg i livet generelt. Derfor er det et fokusområde i Fase 2 at ruste eleverne til at blive klar såvel fagligt, socialt som personligt til at forlade Katrinebjergskolen efter 9. klasse. 


  Nest i Fase 2

  På Katrinebjergskolen har vi lige nu Nest klasser på 0.-7.årgang, så om få år har vi Nest klasser på alle årgange. Nest i fase 2 er som udgangspunkt som Nest i fase 1, selv om vi selvfølgelig har skullet justere rammen ift. at vores elever er ældre, har flere forskellige lærere og fag. Vi tror stadig på, at det den enkelte elev har brug for, kan flere elever have glæde af. Se mere under Nest på Katrinebjergskolen 


  Vision for 5.-9. klasse
   

  På Katrinebjergskolen har vi et stort ønske om, at vores elever har lyst til at blive på skolen, indtil de er færdige med 9.klasse, for at bygge videre på den faglige, personlige og sociale udvikling. Derfor skal det blive ved med at være varieret, spændende og udfordrende at gå i skole under trygge og kendte rammer.

  I fase 2 har vi fokus på følgende nøglebegreber/værdiord

  • Faglighed 
  • Fællesskab  
  • Fremtid  

  Vi gør meget ud af at fremme en ambitiøs og kreativ undervisningskultur, hvor det er naturligt at inddrage og tænke tværfagligt 

  Ligesom resten af skolen, så arbejder vi i Fase 2 også Nest-inspireret, lige som vi fortsat har Nest og distriktsklasser med fokus på forudsigelighed, genkendelighed, visuelle og faglige støttesystemer, mm. Vi tror på, at elever gør hvad de kan, og at det er de voksne omkring dem, der kan gøre noget andet. 

  Kort og godt vil vi arbejde for, at vi sender dygtige, glade og livsduelige unge – der ved, at de kan - ud i samfundet, når de forlader Katrinebjergskolen 


  Fra vision til konkret handling
   

  For at gøre visionen levende, har vi valgt at fokusere på følgende indsatser med dertilhørende indholdsområder inden for faglighed, fællesskab og fremtid: 


  Faglighed
   

  Faglig udvikling og progression

  • Her er vi opmærksomme på den formative feedback, samt at test og karakterer kun viser et øjebliksbillede af barnets faglige formåen. 
  • Vi tror på, at alle elever gør hvad de kan, hvilket vi giver eleverne mulighed for at vise på den ene eller anden måde, også når det kommer til karaktergivning. 

  Variation

  • Vi laver holddeling på tværs gennem de parallellagte timer, så undervisningen bliver mere målrettet den enkeltes faglige niveau samt behov. 
  • Vi har fagdage i løbet af året hvor der er mulighed for faglig fordybelse 

  Metakognition

  • Elever skal have ejerskab over egen faglig progression. Det gør vi blandt andet ved at arbejde databaseret med individuelle fejltyper i dansk og matematik, samt elevstyrede samtaler. 
  • Vi søger gennem metakognition, at gå fra en ydre til en i højere grad indrestyret motivation 

  Fællesskab (og individ) 

  Personlig og Social trivsel 

  • Vi har løbende skole/hjem- og elevsamtaler 
  • Ingen elev går fra en samtale uden et ambitiøst mål for det videre arbejde med faglige og alsidig udvikling. Dette søges også gennem elevens meddelelsesbog. 
  • Vi tilstræber at der er et fast og kendt lærerteam omkring barnet, for at sikre kendskabet til den enkeltes behov 
  • Vi arbejder ligesom resten af skolen med en særlig fraværsindsats, da vi tror på, at det er bedst for både det faglige og sociale fællesskab, når alle er her. 

  Høj trivsel blandt de unge 

  • Vi arbejder løbende ud fra klasseregler, der udarbejdes i samarbejde med eleverne 
  • Vi har stor fokus på digital trivsel på vores årlige trivselsdag
  • Vi har forskellige fællesskabende trivselsarrangementer i løbet af skoleåret 

  Medbestemmelse 

  • Vi arbejder for at få valgt unge repræsentanter ind i Ungebyrådet 
  • Vi har elevrepræsentanter fra 5.-9. klasse i vores elevråd 
  • Vi arbejder med metakognition ift. at øge elevernes viden og forståelse for egen læring. 

  Personlig udvikling 

  • Et fast lærerteam har kendskab til samtlige elever på årgangene ift. det relationelle arbejde, men også den enkelte elevs personlige udvikling. 
  • Alle lærere i teamet er tilknyttet bestemte elever gennem en kontaktlærerordning. Kontaktlæreren har ansvaret for at følge op på personlige udviklingsmål, kommunikation med hjemmet, løbende elevsamtaler, mm. 

  Holddeling i løbet af fase 2 

  • På Katrinebjergskolen gør vi meget ud af at hjælpe barnet ind i forskellige fællesskaber – små som store. Derfor vil der i løbet af fase 2 blive arbejdet med holddeling på tværs af en årgang. 
  • Vi tilstræber at gøre de unge klar til tiden efter folkeskolen ift. spejling og relationer, opbrud af venskabsgrupper og dannelse af nye relationer 
  • Med holddeling har vi muligheder for at bibeholde op til 6 kendte voksne til 4 klasser med varierede holdstørrelser. 

  Fremtid 

  • Uddannelsesparathed
   • Vi arbejder målrettet på at gøre alle elever uddannelsesparate
   • Vi har et tæt og løbende samarbejde med UU, som også sidder med på udvalgte netværksmøder med IUP-elever
  • I løbet af 7., 8. og 9. klasse har vi erhvervspraktik, E-dage og brobygning ift. at styrke elevernes valgparathed og omverdensforståelse.
  • I 6. klasse har vi en lejrtur med 2 overnatninger
  • I 9. klasse har vi en lejrtur med 4 overnatninger

  Din rolle som forælder til et barn i Fase 2

  Som forældre består din rolle i at være opbakkende og tæt på, der hvor det giver mening. Det er derfor vigtigt med et stærkt skole-hjem-samarbejde, hvor vi spiller hinanden gode og hjælper med at fastholde eleverne i god læring og udvikling. Det kan du som forældre bidrage til, ved at: 

  • Holde dig løbende orienteret på Aula, og husk at orientere i god tid om fravær eller andet der er relevant for os at vide. 
  • Orientere dig i den digitale ugeplan på Aula, og vær som forældre en solid støtte ved at vise interesse og være nysgerrig på barnets faglige progression. 
  • Hjælpe dit barn med at begrænse skærmtid ved sengetid, og generelt tale med dit barn om gode mobilvaner. 
  • Tale med dit barn om at være nærværende, opmærksom, nysgerrig og læringsparat. 
  • Understøtte dit barn i gode kost- og motionsvaner.  
  • Tal positivt om skolen, lærerne og andre børn og forældre, da ord skaber virkelighed og især for unge. Skriv derfor endelig til lærerteamet, hvis der er noget der kræver en opklaring. 
  • Vi har altid barnets trivsel og læring for øje, og vi er derfor altid på barnets side, så gå konstruktivt ind i arbejdet omkring barnets faglige og trivselsmæssige udvikling.
  Sidst opdateret: 31. januar 2024