Fakta om vores skole

  • Katrinebjergskolen blev etableret i 1953. Der er dog sket en del siden, og den nuværende skolebygning er løbende blevet tilbygget og moderniseret.
  • Katrinebjergskolen er placeret i et område med et differentieret elevgrundlag, der socioøkonomisk svarer til normalfordelingen i Danmark. Det giver os rigtigt gode muligheder for at danne og ruste eleverne til det liv, som venter efter folkeskolen.
  • Skolen har cirka 600 elever fordelt på 34 klasser.
  • Skolen har cirka 100 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale samt skolens ledelse.

Se hvilket distrikt, Katrinebjergskolen hører til

Vores pædagogiske grundlag 

På Katrinebjergskolen er det vores opgave at skabe mulighed for, at alle oplever sig som en del af et fællesskab med plads til forskellighed. Forståelse og accept af forskellighed er en forudsætning for, at vi kan skabe demokratisk dannede børn og unge, som møder hinanden med anerkendelse, omsorg og nysgerrighed, og som har mod på og lyst til at lære.

For at alle vores elever oplever sig som en del af et fællesskab, er det fundamentalt, at vi påtager os den professionelle, faglige og forpligtende handleret og skaber rammer for fællesskaber i alle sammenhænge. Derfor forsøger vi altid være stærke rollemodeller, der er både vedholdende og fleksible.

Vores undervisning er opdelt i tre afdelinger:

  • Fase 1 for 0.- 4. årgang
  • Fase 2 for 5.- 9. årgang.
  • Derudover har vi specialklasser

Inden for de tre afdelinger er undervisningen organiseret i teams. Det giver nærhed og kendskab til dit barns potentiale og er en stor gevinst i forhold til elevernes læring og udvikling.

I august 2016 startede vi på Katrinebjergskolen Nest-klasser i samarbejde med Aarhus Kommunes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), som et helt nyt tiltag i forhold til undervisning. Vores Nest-klasser er sidenhen blevet en fast del af skolen, og vi starter hvert år en-to af disse op.

Læs mere om Nest

Vores fysiske rammer

Katrinebjergskolen er omkranset af grønne arealer. Udearealerne er et stort aktiv for det vores arbejde med leg og bevægelse. Det er en prioritering for os, at skolen løbende vedligeholdes, så de fysiske rammer understøtter elevernes læring og trivsel. Derudover har vi som en del af Aarhus kommunes 1:1 IT-strategi chromebooks til brug i undervisningen for eleverne fra 2.–9. klasse. Derudover har vi internt chromebooks til brug i undervisningen for 0.-1. klasse.