Forældrene i skolebestyrelsen repræsenterer både vores distrikt og vores Nest- og specialklasser. Bestyrelsen mødes cirka otte gange årligt, og der er valg til skolebestyrelsen hos os hvert fjerde år. Vi følger kommunalbestyrelsesvalget - forstået på den måde, at der er valg i april måned året efter kommunalbestyrelsesvalget med tiltrædelse pr. 1. august. Forældre er valgt til bestyrelsen for en fireårig periode.

Du finder mere information om skolebestyrelser på Aarhus Kommunens hjemmeside

Den nuværende skolebestyrelse 

Gry Bruun Mathiesen 
Formand

Cecilie Birkegaard Harrits
Næstformand

Jens Gylling Jørgensen
Forældrerepræsentant

Lasse Nørgaard Ljungholm
Forældrerepræsentant

Maria Rask Hedegaard Hummelmose
Forældrerepræsentant

Peter Homilius Hansen
Forældrerepræsentant

Zara Ann Stokholm
Forældrerepræsentant

Diana Hansen
Forældrerepræsentant - suppleant

Frantz Ertmann
Forældrerepræsentant - suppleant

Roar Hestbek Nicolaisen
Forældrerepræsentant - suppleant

Charlotte Larsen
Medarbejderrepræsentant

Helle Torst Iversen
Medarbejderrepræsentant

Bertil Gade Tannebæk
Elevrepræsentant, Formand


Elevrepræsentant

Christian Hyltoft Hellum
Skoleleder

Sannie Ilona Leth
Ledelsesrepræsentant

Skolebestyrelsens beslutningsreferat kan læses her. Skolebestyrelsen mødes cirka 6-8 gange årligt.

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.